پاورپوینت‌های علمی
فایل ارائه دکتر زند در هم‌اندیشی تنوع زیستی و گیاهان دارویی ‌
 
مروری بر پانزدهمین اجلاس کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد
 
فایل ارائه دکتر زند در نشست خبری مورخ 14 بهمن 1399 ‌
 

کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی

 

ریخت‌شناسی و تعیین تراکم پوشش‌های جنگلی مانگرو

 

گزارشی از وضعیت تنوع زیستی ایران

 

اهمیت ارتقای دانش و مشارکت مردم در مدیریت تنوع زیستی خاک

 

اهمیت تنوع جوامع میکروبی خاک در کشاورزی پایدار

 

حفاظت تنوع زیستی خاک با بهره‌گیری از کودهای بیولوژیکی

 
مروری بر وضعیت تنوع زیستی جهان: عملکرد ده سال گذشته، برنامه‌های ده سال آینده 
 
 ویژه‌نامه اولین جشنواره ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی 
 

بهره‌برداری از منابع ژنتیکی

 
ارزیابی  وضعیت حفاظتی گونه‌های در معرض تهدید انقراض ماهیان غضروفی ایران 
 
 آسیب‌پذیری گونه‌ها در برابر تغییرات اقلیمی و برنامه‌ریزی سازگاری با آن 
 
 سیمای طبیعی و انسانی تالاب هامون  

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0