جمعه, 19 خرداد 1402

  • ساعت : ۱۲:۳۶:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 
  • کد خبر : ۱۷۹۰۸۷
ماهیان فراموش شده جهان نگاهی به وضعیت ماهیان آب شیرین در معرض تهدید و منقرض شده (بر اساس گزارش IUCN–WWF, 2021)
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها