جمعه, 19 خرداد 1402

  • ساعت : ۱۱:۵۳:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ 
  • تعداد بازدید : 143
  • کد خبر : ۱۶۶۲۹۳
دیدار مرجع ملی كنوانسیون تنوع زیستی با رئیس كرسی یونسكو در آموزش محیط زیست
جلسه ای با حضور دکتر اسکندر زند، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و جناب آقای دکتر شبیری رییس محترم یونسکو در آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور و با حضور مرجع ملی کمیته ارتباطات، آموزش و آگاهی بخشی عمومی در محیط زیست و مرجع ملی تبادل اطلاعات و همکاريهاي علمی و فناوري کنوانسیون تنوع زیستی در محل دفتر کنوانسیون تنوع زیستی واقع در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورخ دوشنبه 1401/3/16 برگزار شد.

     جلسه‌ای با حضور جناب آقای دکتر زند مشاور محترم وزیر و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و جناب آقای دکتر شبیری رییس محترم یونسکو در آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور و آقای دکتر سلاجقه مرجع محترم کمیته ارتباطات، آموزش و آگاهی بخشی عمومی در محیط زیست و آقای دکتر صوفی زاده مشاور محترم مرجع ملی، دبیر شوراي مشورتی و مرجع ملی تبادل اطلاعات و همکاريهاي علمی و فناوري کنوانسیون تنوع زیستی و سرکار خانم دکتر بنی اعمام مسئول محترم دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی و سرکار خانم مهندس رئوفی پژوهشگر محترم دبیرخانه کنوانسیون تنوع زیستی در دفتر کنوانسیون تنوع زیستی مورخ دوشنبه  1401/3/16 برگزار شد.

     در این جلسه آقای دکتر شبیری رییس محترم یونسکو در آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور در خصوص اهداف و تعداد دانشجویان و کارگروه‌های تشکیل شده در این مجموعه و مهمترین هدف تشکیل کرسی‌های یونسکو، برقراری ارتباط بین دانشگاهیان، جوامع محلی و مدنی، تصمیم گیران و پژوهشگران برای ایجاد روش‌های ابداعانه و خلاقانه برای آموزش، تحقیقات وتوسعه همکاری بین بخشی و به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش به منظور همبستگی فکری و علمی را بیان کردند و کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور را مرکز تخصصی این حوزه در کشور دانستند که  اهدافی شامل ارتقاء جایگاه ملی و بین‌المللی آموزش محیط زیست، توسعه و ارتقاء فرهنگ، اخلاق و ارزش‌های حفظ و پیشرفت پایدار محیط زیست، ارتقاء سطوح جلب مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست و ارتقاء سواد ورفتارهای محیط زیستی شهروندان در راستای تحقق شهروندی بوم شناختی در راستای زندگی همگام با طبیعت را پیگیری می نماید که یکی از حوزه های اصلی آن کمک به تحقق اهداف 21 گانه عملیاتی برنامه ده ساله آینده تنوع زیستی است.

     همچنین آقای دکتر زند مشاور محترم وزیر و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی در این جلسه به مفهوم تنوع زیستی و نوع نگاه سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوع اشاره کردند و بیان نمودند که مفهوم تنوع زیستی در کشور به عنوان حیات وحش تعریف می‌شود در صورتی که کل زنجیره تشکیل شده در طبیعت را تنوع زیستی تشکیل می‌دهد و ارزش تنوع زیستی در کشور ما از ارزش نفت هم بالاتر است ایشان اشاره کردند که در حال حاضر فعالیتی بر روی شاخص‌های تنوع زیستی انجام نشده است و خیلی از موضوعات در حیطه تنوع زیستی کار نشده است و بسیاری از سوالات بی جواب هستند مانند میزان درصد یکپارچگی اکوسیستم‌ها، میزان درصد حفاظت از مناطق حفاظت شده، میزان درصد آموزش‌های انجام شده و پژوهش‌های کار شده از جمله مواردی هستند که جوابی برای آنها در کشور ما وجود ندارد.در این جلسه مقرر شد تفاهم نامه ای سه جانبه متشکل از مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و سازمان حفاظت محیط زیست و کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور منعقد گردد و از اهداف اصلی تفاهم نامه رفع نیازهای مربوط به آموزش تنوع زیستی و کاربردی نمودن آن باشد و به عبارت دیگر نیازسنجی در حوزه آموزش تنوع زیستی در کشور انجام شود.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها