جمعه, 19 خرداد 1402

  • ساعت : ۱۵:۶:۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۵۰۳۶۸
برگزاری نخستین روز از پانزدهمین اجلاس جهانی كشورهای عضو كنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد (COP15)
بخش نخست پانزدهمین اجلاس جهانی کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد (COP15) با هدف تدوین چارچوب جهانی تنوع زیستی پسا 2020 از دوشنبه مورخ 19 مهر ماه آغاز به کار کرد.

بخش نخست پانزدهمین اجلاس جهانی کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد (COP15) با هدف تدوین چارچوب جهانی تنوع زیستی پسا 2020 از دوشنبه مورخ  19 مهر ماه آغاز به کار کرد.  این اجلاس که با توجه به عالم‌گیری بیماری کرونا بصورت مجازی برگزار می‌شود تا 23 مهر ماه ادامه خواهد داشت. در مراسم افتتاحیه این اجلاس، دبیر کل کنوانسیون تنوع زیستی  سازمان ملل متحد خانم الیزابت ماروما، با بیان اینکه پاندمی کرونا موجب تاخیر زیادی در اجرای برنامه‌های کنوانسیون شده است، به نشست‌های متعددی که از (COP 14) تا کنون در راستای اجرایی نمودن مصوبات چهاردهمین اجلاس جهانی کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل متحد (COP14) برگزار شده است، اشاره داشت و تصویب و نهایی‌سازی نقشه راه چارچوب جهانی تنوع زیستی پسا 2020 و جریان‌سازی برای تحقق شعار دهه فعلی که "احیاء اکوسیستم‌ها" است را از اهداف کنوانسیون دانست.

وزیر اکولوژی و محیط زیست جمهوری خلق چین نیز، ضمن انتقال پیام تبریک رئیس جمهور جمهوری خلق چین و تشکر از تمامی شرکت‌کنندگان و نمایندگان کشورها به اهمیت برگزاری نشست‌های جهانی و مشارکت کشورها در حفاظت از تنوع زیستی و احیای اکوسیستم‌ها اشاره کرد و از همکاری تمامی کشورها و سازمان‌ها در تدوین سیاست‌ها و راهبردهای تنوع زیستی تشکر و قدردانی کرد. وی در ادامه با بیان چالش‌های اصلی پیش روی جهان (تغییر اقلیم، زوال تنوع زیستی و امنیت غذایی)، به تلاش چین در راستای ایجاد تمدن اکولوژیک اشاره کرد و نیاز به بسیج منابع بیشتر و تدوین برنامه‌های حفاظت و احیای اکوسیستم‌ها را ضروری دانست.

در ادامه نشست نمایندگان قاره‌ها و سازمان‌های مردم نهاد به ارائه گزارش در زمینه اقدامات صورت گرفته توسط هر یک از گروه‌ها در رابطه با چارچوب جهانی تنوع زیستی پسا 2020 و لزوم توقف روند زوال تنوع زیستی پرداختند.

در ادامه، دستور کار پانزدهمین اجلاس ارائه و مورد تصویب قرار گرفت.

در نخستین روز این اجلاس هیات ج.ا.ایران به سرپرستی دکتر زند مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی حضور داشت. اعضای هیات ایران آقایان دکتر صوفی‌زاده مشاور مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی و مرجع ملی تبادل اطلاعات و همکاری‌های علمی و فناوری، دکتر مدادی مرجع ملی بسیج منابع، دکتر محسن مفیدی نیستانک مرجع ملی تشکیلات رده‌بندی جهانی، دکتر خدیوی عضو کمیته حقوقی مرجعیت ملی کنوانسیون، دکتر پورکاظمی مرجع ملی بازوی مشورتی علمی، فنی و فناوری و دکتر کرمی دهکردی مرجع ملی کمیته مشورتی ارتباطات،آموزش وآگاهی بخشی در کشاورزی و منابع طبیعی، آقای گلریز نماینده وزارت امور خارجه و خانم دکتر کهک دبیر پروتکل کارتاهنا حضور داشتند.

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها