پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشاور وزیر و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

 

                                                 دکتر اسکندر زند                             

                

                                                                                                     

 

                        عضو هیات علمی بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

                             وزارت جهاد کشاورزی

                   

                             مسئول کارگروه فناوری‌های نوین و محیط زیست

                            مجمع تشخیص مصلحت نظام 

 

                          :Emails   

                   zand@ppdri.ac.ir

                    eszand@yahoo.com 

 

تلفن دفتر (وزارت جهاد کشاورزی):              22400094- 021

دورنگار (وزارت جهاد کشاورزی):                    22401855-021 

 

                      رزومه

       

                        

 

  

       

 


5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0