يکشنبه, 9 آذر 1399

مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی

  • ساعت : ۱۴:۱۸:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۳۳۰۰۱
نشست مرجع ملی كنوانسیون تنوع زیستی با مرجع ملی بازوی مشورتی علمی، فنی و فناوری

در ادامه سلسله جلسات مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی با مراجع ملی ذیل کنوانسیون که با هدف بررسی پیشرفت در امور محوله به مراجع ملی برگزار می‌شود، آقای دکتر زند مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی با آقای دکتر پورکاظمی مرجع ملی جلسه‌ای برگزار کردند. در این جلسه اقدام به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات تخصصی تحت پوشش مرجعیت ملی بازوی مشورتی علمی، فنی  و فناوری گردید و آقای دکتر پورکاظمی گزارش مبسوطی را در این رابطه ارائه دادند.

مصوبات این جلسه عبارت بودند از:

· ایفای نقش پررنگ‌تر مرجعیت در ابعاد فنی و علمی کنوانسیون

· ارزیابی برنامه‌های سال جاری هر یک از مرجعیت‌های ذیل کنوانسیون توسط این مرجعیت

· هماهنگی با مراجع ملی ذیل کنوانسیون و ارائه مشاوره علمی به آنها در تدوین برنامه‌های سال 1400 هر یک از مرجعیت‌ها.

· تکمیل و به روزرسانی سایت مرجعیت ملی بازوی مشورتی علمی، فنی و فناوری

· برگزاری منظم جلسات کارگروه مرجعیت به صورت مجازی

· ارائه گزارش از فعالیت‌های مرجعیت در سال 1399 و برنامه پیش‌بینی شده برای سال 1400

· شرکت مرجع ملی بازوی مشورتی علمی، فنی و فناوری در تمامی جلسات مرجع ملی کنوانسیون با مراجع ملی ذیل کنوانسیون.

مقرر گردید نشست بعدی در فصل زمستان برنامه‌ریزی و برگزار گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها